Loading...

YATIRIM İZLEME HİZMETLERİ

Yatırım izleme hizmetlerimizin ile yatırımlarınız ve projeleriniz güvende

ŞİRKET

Hissedarlar, ortaklar, tarihçe, faaliyet alanları, işleyiş, sistemler, belgeler, ödüller, cezalar

ŞAHISLAR

Yönetim & icra kurulu, üst yönetim, çalışanlar, danışmanlar, görev dağılımı, yetkinlikler

PROJELER

Şirketin devam eden, tamamladığı ve başlayacağı projeler, mevcut yatırıma etkileri, mukayeseleri

SÖZLEŞMELER

Kat karşılığı, Hasılat Paylaşımı, ortak girişim, otel-marka, taraflar, kurumlar ve yükümlülükler

YATIRIM

Yatırım hedefleri, fizibilite çalışmaları, verimli kullanım analizi, mukayeseler

YAPILAR

Yapı ve/veya binaların bölümleri, fiziki özellikleri, bileşenleri, ekipmanları

LOKASYON

Proje/Yatırım bölgesinin özelliklerinin analizi sosyal alanlar ve çekim merkezlerine uzaklıklar

İŞ PROGRAMI

İnşaat, satış & kiralama, pazarlama reklam aktivitelerinin iş programlarının ilerleme analizi

PAZARLAMA & REKLAM

Pazarlama, Reklam ve iletişim aktivitelerinin, kanallarının, bütçelerinin, verimliliklerinin analizi

SATIŞ & KİRALAMA

Satış Kiralama performansı, ekibi, fiyat-m2 debi ve trend analizleri, satış-tahsilat grafikleri, iadeler

İŞLETME

Müşteriler, kiracılar, ziyaretçiler ilgili analizler, maliyetler, performans, sayısal ve grafik göstergeler

GELİRLER

Satış, Kiralama, Diğer Gelirler, Brm Fiyatlar, Vadeler, Tahsilatların takibi ve analizi

GİDERLER

İnşaat maliyetleri, yönetim, finansman, satış & pazarlama & reklam giderleri ile KDV ..

KREDİLER

Proje için alınan/ödenen, diğer işler için kullanılan, ödenen/ödenecek krediler, ödeme performansı

SEKTÖR

Sektör ve bölgede projeye etki edebilecek eko-politik gelişmeler, değişimler, sonuçları, önlemler

REKABET

Rakiplerin mevcut ve başlayacağı projeler ve özellikleri; toplamlar, m2 brm fiyatlar, tipler ve m2 ler

RİSKLER

Projeye olumlu/suz etki edecek riskler, olası sonuçları, alınan önlemler ve öneriler

STRES TEST

Yatırım ve projenin farklı senaryolar neticesinde ne gibi sonuçlar doğacağının tespiti

PERFORMANS

Farklı kriterlere göre sonuçların ve performasın rakip projelerle, sektör ortalamalarıyla mukayesesi

ÖNGÖRÜLER

İleriye dönük tespitler, tamamlanma, açılış, maliyet, ciro, nakit akışı ve proje/yatırım göstergeleri
VESRAM

Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş.

Phone: +90 216 504 4768

Email: mail@vesram.com

SOSYAL HESAPLARIMIZ
GAYRİMENKUL DÜNYASI
ETKİNLİKLER