Loading...

FİNANSMAN & KREDİ TEMİNİ

Şirketlerin sağlıklı büyümeleri ve projelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli finansal hizmetler sunmaktayız

EVRAKLARIN TEMİNİ & DOSYANIN HAZIRLANMASI

Bankaların isteyeceği ticaret sicil ve faaliyet belgeleri, imza sirküleri, son 3 yıla ait mali tablolar, denetim raporları, vergi beyannameleri, SGK bildirgeleri, firma ortaklarının öz geçmişleri, kapasite raporları, biten ve devam eden işler listesi, makine ve demirbaş listesi vb evraklar temin edilirek firma ve yatırım hakkında detaylı rapor ve sunum dosyası hazırlanır.

BANKALAR İLE GÖRÜŞMELER

Firmanın tanıtımı, mali yapısının detaylı analizi, yer aldığı sektörün analizi, yapılacak yatırımın nakit akışı ve geri ödeme kapasiteleri vb. gibi önemli bilgiler yer alan raporlara bankalarca istenen tüm firma evrakları da eklenerek dosya halinde bankalara her bankanın istediği şekilde sunulur ve firma hakkında kapsamlı sunumlar yapılır.

TEKLİFLER & DEĞERLENDİRME

Bankalar ve finansman şirketlerinden olumlu cevaplar alınması için görüşmeler sürdürülür. Kredi komitelerinden ve yönetim kurullarından onay alınması için gerekli tüm çalışmalar yürütülür ve onaylanan kredilerin koşulları incelenerek değerlendirilir.

ONAY & SÖZLEŞME

Son süreçte kredi teklifleri ve koşulları sizlerle birlikte değerlendirilerek gerekli pazarlıklar ve münazaralar gerçekleştirilir ve ardından en uygun olanı seçilerek sözleşme sürecine geçilir. Sözleşmenin tüm maddeleri analiz edilir ve finansal senaryolar test edilerek, gerçekçi fizibilitelerin ışığında hukuki danışmanların desteği ile sözleşme imzalanarak kredi tahsilatına başlanır.
VESRAM

Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş.

Phone: +90 216 504 4768

Email: mail@vesram.com

SOSYAL HESAPLARIMIZ
GAYRİMENKUL DÜNYASI
ETKİNLİKLER